Najważniejsza procedura załatwiania formalności w przypadku zgonu:

Jeżeli zgon nastąpił w domu:

  1. Należy wezwać lekarza rodzinnego, w celu stwierdzenia zgonu i wydania karty statystycznej.
  2. Z kartą statystyczną zgonu udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Wybrać Zakład Pogrzebowy w celu zabrania zwłok i załatwienia wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu.
  4. Ciało można zabrać po upływie 2-3 godzin od chwili zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

  1. Kartę statystyczną zgonu odbieramy na oddziale szpitala.
  2. Z kartą statystyczną zgonu udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Wybrać Zakład Pogrzebowy w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z organizacją pogrzebu.
  4. Ciało z prosektorium szpitala odbieramy w dzień pogrzebu.